Milloin paripyörät ovat tarpeen?

  • 04 Aug, 2022

Paripyörät ehkäisevät maan tiivistymistä.

Laadukkaat ja oikeanlaiset renkaat ovat tärkeä valinta jokaiselle traktoria ajavalle. Renkaat on hyvä valita niin käyttötarkoituksen kuin maan laadun mukaan. Vaikka traktorien yksittäisten renkaiden leveydet kasvavat koko ajan, on myös paripyörien käytölle monia perusteltuja syitä. Hyvät paripyörät sopivat muun muassa niin kylvöön, maan muokkaukseen, kyntöön kuin perävaunun vetoon, vähentäen maaperän haitallista tiivistymistä ja ehkäisten monia haittoja.

Paripyörät ehkäisevät monia haittoja

Mitä isompi traktori on kyseessä, sitä enemmän on hyvä kiinnittää huomiota renkaan soveltuvuuteen erilaisissa käyttötarkoituksissa ja maastoissa. Nykyisin renkaiden koot suurenevat koko ajan, mutta paripyörät ovat tärkeä hankinta erityisesti, kun ajetaan maastossa, kuten pelloilla, soilla tai muilla pehmeillä alustoilla, jonka haitallista tiivistymistä halutaan ehkäistä. Paripyörät jakavat painoa isommalle alueelle, jolloin maahan ei kohdistu niin suurta painetta.

Mitä tapahtuu kun maa tiivistyy raskaan traktorin alla? Tällöin maan pintakerroksen muru- ja huokosrakenne rikkoontuu, minkä lisäksi myös maassa tapahtuva veden, ravinteiden ja kaasujen kulkeutuminen heikkenee. Tämä rakenne on elintärkeä erilaisten kasvien kasvulle, eivätkä maan tiivistyessä kasvit pääse kasvamaan. Maan tiivistymisellä on siis suora yhteys maan tuottavuuteen. Oikeanlaiset renkaat ovatkin tärkeä valinta erityisesti maanviljelyn kannalta.

Myös muilla ominaisuuksilla on väliä

Renkaita tilatessa hyvä kiinnittää huomiota myös oikeanlaisiin vanteisiin, renkaan pintaan sekä tilata renkaisiin tarvittaessa myös ketjut. Hyvien vanteiden mittatarkkuus on huippuluokkaa, mikä on tärkeää erityisesti kovassa rasituksessa sekä ajettaessa suurilla nopeuksilla. Hyvä valinta paripyöriin ovat esimerkiksi vanteet irrotettavalla välivanteella, jonka leveyden voi itse valita tarpeen mukaan. Yleisimpiä traktoreissa käytössä olevia renkaita ovat vyörenkaat, vaikka vanhemmista traktoreista löytyy edelleen myös ristikudosrenkaita. Erilaisissa pelto- ja metsätöissä parhaimmat renkaat ovat niin sanottuja riparenkaita eli tavallisia vetokuviollisia renkaita.